Welcome to Antizapping.com

Antizapping.com  target:

  • Decrease  zapping level in popular household satellite receivers by 50%.
  • Improve  household Viewer User Experience by 75%
  • Double Satellite Broadcaster Ad Revenue
  • Limit Viewer User Anger to bare minimum

Witamy na Antizapping.com

Zmniejszenie poziomu zrzutu w popularnych domowych odbiornikach satelitarnych o 50%.
Ulepsz przegląd użytkowników domowych o 75%
Przychody z reklam podwójnego nadawcy satelitarnego
Ogranicz gniew użytkownika do minimum

Technology :

Using as low additional hardware as possible, focus on software.

Technologia:

Używając jak najmniejszego dodatkowego sprzętu, skup się na oprogramowaniu.